Skadesterapi

Mange har forskellige skader eller komplikationer som kræver en ordentlig og seriøs behandling.

Behandlingsformerne massage, akupunktur/akupressur i kombination eller hver for sig en meget effektiv behandlingsform af de skader som et aktivt arbejds- og fritidsliv ofte påfører vores krop.

De fleste opfatter skader som en tilstand der er opstået inden for nyerer tid. Det er på sin vis også rigtigt, men erfaringer viser at hovedparten af de skader, som bliver behandlet i klinikken, stammer fra ensidigt arbejde (kontor, fabrik ect.) der er blevet påført kroppen.

For at afhjælpe disse skader sammensættes et effektivt individuelt behandlingsforløb, som gør at ganske få behandlinger er nødvendige, for at man får det væsentligt bedre.

Udgangspunktet er, at du skal behandles "i bund", for så at blive trappet ud af behandlingen, for til sidst kun at komme i klinikken hver 5-6 uge, eller efter behov, for opfølgende behandling.

;